Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

SOK Logo

ARENG KOOLITUSE KAUDULeonora Kraus

(müük ja klienditeenindus, ettevõtlus, psühholoogia, motivatsioonikoolitus)

Lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi raadiotehnika eriala. Omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis tööpsühholoogi kvalifikatsiooni. Täiskasvanute koolituskogemus alates 1977.aastast. Tegutsenud teenindus- ja müügipersonali täiendkoolituste õppekavade koostamise, töötajate koolitamise ning personali juhtimise alal. olnud õpilaste kutsenõustajana 8 aastat. Omab projektijuhi ja mentori töö kogemusi. On tegev ettevõtluses. Käesoleval ajal on koolitusasutuse juht, lektor, psühholoogiline nõustaja. Aasta Koolitaja 2004 Saare maakonnas. Omab täiskasvanute koolitaja VI kutsekvalifikatsiooni. Õppinud erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal: Suhtlemistreeneite koolitus 420 t, Anthony Robbins "Sisemine jõud" Londonis, "Rännak", "Reiki I ja II, "Coaching" , NPA(Non-Personal Awareness),Psyck-K, lõpetanud 320 t kursuse "Süsteem-fenomenoloogiline lähenemine ja perekonstellatsioonid" praktikuna, "Metafoorkaardid ja nende kasutamine koolitusel ja teraapias","Suhtlemisoskused täiskasvanute koolituses" Küprosel," Teekond alateadvusse e selgeltnägemise kursus"-168 t," Energiateabe oskuste süsteem I-IV aste," "Mõtte jõud", "Karisma" Juhtinud projekte, mis on seotud ühistegevuse ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisega,noorte töölerakendamisega. Osutanud teenuseid psühholoogilise ja perenõustamise alal.


Arvo Kontkar

(majanduse õppeained)

Omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal majandusteadlase kvalifikatsiooni. Töötanud pangajuhina 10 aastat. Täiskasvanute koolituskogemus alates 2007.aastast. Omab ettevõtja töö kogemusi.


Linda Liivamägi

(soome keel)

Õppinud E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogilises Instituudis eesti filoloogiat (lisaeriala soome keel). Omab pikaajalist koolituskogemust Saaremaa Ühisgümnaasiumis eesti keele õpetajana ja õppealajuhatajana ning soome keele õpetajana täiskasvanute koolitusasutustes Saaremaal. Kuulub Saaremaa Giidide Ühingusse, on soomekeelsete turismigruppide giid.


Marina Maasik

(inglise keel)

Omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis inglise filoloogi kvalifikatsiooni. Töötab Salme Põhikoolis inglise keele õpetajana ja õppealajuhatajana. On EATE (Inglise Keele Õpetajate Seltsi) liige. Täiendab oma teadmisi iga-aastastel EATE koolitustel. Ta on läbinud 160 t juhtimisalase kursuse. Aktiivne kohalikus seltsi- ja kultuurielus osaleja. Täiskasvanute koolituskogemus alates 1992.aastast.


Merit Trei

(turunduse õppeaine)

Omandanud Tartu Ülikoolis inglise filoloogi kvalifikatsiooni. Lõpetanud ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala - Estonian Business School (diplom cum laude). Täiendanud sotsiaalmajanduse alaseid teadmisi ning erinevate projektide koostamise ja elluviimisega seotud oskusi mitmetel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Töötanud kohalikus omavalitsuses (Mustjala valla arenguspetsialistina, vallavanemana), rahvusvahelise projektikeskuse MTÜ Eurohouse projektijuhina ja tegevdirektorina. Käeoleval ajal Eesti Krediidipanga Kuressaare filiaali juhataja. Omab ettevõtja töö kogemusi. Täiskasvanute koolituskogemus alates 1997.a.


Evi Ustel-Hallimäe

(juriidilised õppeained)

Omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis juristi kvalifikatsiooni. Läbinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja koolituse. Avaldanud kohalikes ajalehtedes rohkesti tööõigusalaseid artikleid. Täiskasvanute koolituskogemus alates 1995.aastast.


Olev Martinson

(ettevõtlus, maksundusalane seadusandlus)

Omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal majandusteadlase kvalifikatsiooni. Täiendanud oma teadmisi erinevatel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Omab üle 20 a pikkust täiskasvanute koolituskogemust.


Külli Müür

(ettevõtlus, raamatupidamine)

Lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemias põllumajanduse ökonomist-organisaatori eriala. Täiendanud oma teadmisi audiitorite ja pearaamatupidajate koolitustel. Kuulub Eesti Raamatupidajate Kogusse alates 1999.aastast, käesoleval ajal tegev Saaremaa regiooni juhina. Raamatupidajate Kogu teabepäevade organiseerija Saaremaal. Omab pikaajalist ettevõtja töö kogemust oma audiitorfirmas. Käesoleval ajal töötab Mereranna põllumajandusühistus finantsdirektorina. Koolituskogemus erinevates Saaremaa täiskasvanute koolitusasutustes alates 1996.aastast.


Valdek Kraus

(majanduse õppeained, teenindus- ja kaubandusalane seadusandlus, kaubandusökonoomika)

Omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal majandusteadlase kvalifikatsiooni (diplom cum laude). Täiendanud oma teadmisi erinevatel koolitustel nii Eestis kui välismaal (välismajanduse kursus, juhtimiskoolitus, pankrotihaldurite koolitus, Euroopa Liidu alased koolitused, ühistegevuse alased kursused, korteriühistute temaatika jne). Omab pikaajalist juhtimistöö kogemus (Saaremaa Tarbijate Ühistu juhatuse esimees üle 20 a, AS Saare Õlu tegevdirktor üle 20 a). On tegev ettevõtluses alates 1999.aastast. Hinnatud nõustaja äriplaani, ettevõtluse, ühistegevuse, korteriühistute alal. Täiskasvanute koolituskogemus alates 1996.aastast.


Piret Pihel

(ettevõtlus, majandus)

Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli geograafia/ majandusgeograafia eriala. Õppinud Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuses 240 t kursusel Haridusasutuse juhtimine. Töötanud Kuressaare Ametikoolis majandusainete õpetajana. Käesoleval ajal Saaremaa Arenduskeskuse juhataja. Omab pikaajalist koolituskogemust kõikides Saaremaa täiskasvanute koolitusasutustes. Tegev ettevõtluses.


Kati Aru

(ettevõtlus, raamatupidamine)

Omandanud Eesti Põllumajanduse Akadeemias põllumajandusraamatupidamise ja -analüüsi erialal ökonomist-raamatupidaja kvalifikatsiooni. Töötanud raamatupidajana Kärla kolhoosis, Kaarma Vallavalitsuses, Randvere Tööõppekeskuses, Saaremaa Õppekeskuses. Omab täiskasvanute koolituskogemust erinevate raamatupidamisprogrammide ja praktilise raamatupidamise alal. Tegev ettevõtluses.


Silja Kruuser

(motivatsioonikoolitus)

On lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika erialal. Töötanud töötukassas karjäärinõustajana ja õppekonsultandina. Juhtinud erinevaid ESF projekte. Omab karjäärinõustaja kutset. On töötanud tugiisikuna. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2007.a.


Merle Lille

(töökeskkonnaga seotud koolitused)

On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majanduse juhtimise erialal.Kogemused töökeskkonnga seotud tegevustes alates 2010 aastast: töökeskkonna spetsialist,nõustaja, lektor.

Copyright © 2022. Made with Groove.cm