Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

SOK Logo

ARENG KOOLITUSE KAUDU

Juhendaja

MTÜ Saaremaa Õppekeskus on asutatud 1992. a 

Oleme korraldanud koolitusi ettevõtluse (sh sotsiaalne ettevõtlus), klienditeeninduse ja müügi, keeleõppe, ühistegevuse, rahandusliku kirjaoskuse, arvutiõppe ja psühholoogia valdkondades.

Meie poolt pakutavad koolitused, õpiringid ja nõustamised võimaldavad paremini hakkama saada erinevates eluvaldkondades: tööl, perekonnas ja suhtlemisel teiste inimestega.

Oleme osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides ja tutvunud nende kaudu erinevate riikide koolituskogemustega ja omandanud uusi innovaatilisi õppemeetodeid.

Meie koolitajad on tunnustatud spetsialistid, kel on mitte ainult kõrgtasemel teadmised ja oskused, vaid ka praktilise töö kogemused.

Saaremaa Õppekeskus on Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige ja Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

© 2022 MTÜ Saaremaa Õppekeskus. All Rights Reserved.

Copyright © 2022. Made with Groove.cm