Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

SOK Logo

ARENG KOOLITUSE KAUDU

Alusta siit

Korraldame kursusi ja nõustame Saaremaal ja ka väljaspool Saaremaad, vajaduse korral ja soovil ettevõtetes kohapeal.

Kursused toimuvad päevasel ajal ja õhtuti, üksikutel juhtudel ja kokkuleppel ka nädalavahetusel.

Koolitused viiakse läbi Kuressaares, Rohu tn 5, Saaremaa Õppekeskuse ruumides (Saare Kaluri maja).


Kursusele registreerumine Kursuste kohta saab infot ning on võimalik registreeruda järgmiselt: täita kodulehel "Registreeri kursusele!" e-posti teel: [email protected] telefonil: +372 514 1875 kohapeal: Kuressaares Rohu tn 5, 10.00-17.00


Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.


Tasumine

Õigus tasulise kursuse tööst osa võtta on Teil siis, kui olete ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Maksta on võimalik pangaülekandega vastavalt esitatud arvele või sularahas. Teil on võimalus tasuda kursuste eest osamaksetena, mille kohta sõlmitakse iga maksjaga eraldi kokkulepe.


Kui kursus on juba täitunud

Teid registreeritakse reservnimekirja ja kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne kursuse algust ühendust.


Kursuse ärajäämine

Tasulised koolitused toimuvad, kui õppegrupis on vähemalt 8 inimest. Osalejate vähese arvu tõttu on korraldajatel õigus kursus väljakuulutatud ajal ära jätta või selle toimumise aeg edasi lükata. See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest. Kursuse mittetoimumise korral makstakse Teile tagasi juba tasutud õppemaks.


Kursusest loobumine

Kui ilmneb mõjuv põhjus ning Teil ei ole võimalik juba registreeritud kursusest osa võtta, palume Saaremaa Õppekeskust sellest teavitada vähemalt 3 päeva enne kursuse algust. Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi.


Soodustused

Eraisikuna kursuste eest tasunutel on õigus tuludeklaratsioonis koolituskuludelt tulumaks maha arvata (Tulumaksuseadus §26, lg 2). Kuna Saaremaa Õppekeskus saadab kõikide koolitatavate andmed ise Maksu- ja Tolliametile, siis ei pea koolitatav selleks vajalikku tõendit küsima.


Kursuse lõpetamine

Kursuste lõpetanutele antakse tunnistus või tõend õppetöö läbimise kohta. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid


Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamiseks on avalikustatud õppijatele info õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kohta.


Õppetöö toimub Kuressaare linnas Rohu tänav 5, AS Saare Kalur kuuluva ärihoone I korruse õppeklaasis, mis on sisustatud täiskasvanutele sobivate laudade ja toolidega. Õppeklassis on tahvel, ekraan, multimeedia projektor, CD-mängija, videokaamera. Kasutada saab koopiamasinat, printerit ja arvuteid. On olemas interneti püsiühendus. Ruum on valgusküllane ja õhutamisvõimalusega. Koridoris asuvates tualettruumides on ka kätepesemise võimalus.


Koolituse kvaliteedi tagamiseks toimuvad regulaarselt õppijate ja õpetajate küsitlused ning selle alusel on tehtud sisehindamise kokkuvõtted.


Sisehindamine toimub vastavalt EVHL hindamisjuhendile (.docx)

Saaremaa Õppekeskus logo


MTÜ Saaremaa ÕppekeskusMalle tee 14 Mändjala, Saaremaa vald 93819

Telefon: +372 555 11 819

E-post: [email protected]

KMKR nr EE10132144

© 2022 MTÜ Saaremaa Õppekeskus. All Rights Reserved.

Copyright © 2022. Made with Groove.cm